BLOG

Ehliyet Sınavına ve Direksiyon Sınavına En Fazla Kaç defa Girebilirim?

2017 Yılında ehliyet, direksiyon sınavına girme hakkı Kaçtır?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yazılı sınav ve direksiyon sınavlarından geçmek zorundadırlar. Her sürücü adayı 4 kez yazılı (teorik) sınava ve 4 kez de direksiyon sınavına (uygulama sınavı) girme hakkına sahiptir.

2017 yazılı ehliyet sınavlarından bahsedecek olursak; Her yıl Meb tarafından 6 ile 9 arasında yazılı ehliyet sınavı yapılmaktadır. 2017 yılında 5 defa sınav olacaktır. Fakat yazılı ehliyet sınavlarına giren her aday ilk hakkında başarılı olamamaktadır. Bu yüzden, “sürücü adaylarının ehliyet sınavına girme hakkı kaç defadır, ehliyet sınavına en fazla kaç defa girilir, Ehliyet sınavına kaç kez girebilirim” gibi sorular gelmektedir.

Sürücü adaylarına teorik sınavdan geçebilmeleri için 4 hak verilmiştir. Kişi bu 4 hakkın tamamını kullandığı halde sınavı geçememiş ise dosyası yanar ve kursu tekrar etmek zorunda kalır. Bunun anlamı 2 kere sürücü kursuna kayıt olmak demektir ve 2 kat fazla para harcaması gerekmektedir. Sitemizdeki ehliyet sorularını çözen hiçbir sürücü adayının bu durumla karşılaşmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Direksiyon sınavından geçmeSürücü adayımız yazılı yani teorik ehliyet sınavını geçtikten sonra direksiyon sınavına girer. Direksiyon sınavları da yazılı ehliyet sınavlarından yaklaşık 3-4 hafta sonra yapılır (ana direksiyon sınavı). Ayrıca direksiyon sınavlarından geçemeyenler için ara dönemlerde tekrar direksiyon sınavları da yapılmaktadır. Sürücü adaylarının 4 tane direksiyon sınav hakları vardır. Bu 4 direksiyon sınavına girdiği halde sınavı geçemeyenler için şöyle bir durum söz konudur. Direksiyon sınav hakkının 4’ünü de bitirenler başarısız oldukları son direksiyon sınavından itibaren 45 gün içinde aynı sürücü kursuna kayıt olurlar ve de ücretlerini yatırırlar ise bir 4 direksiyon sınav hakkı elde etmiş olurlar . Yani direksiyon sınavından geçemeyen sürücü adayları en fazla 8 kez direksiyon sınavına girme hakkı vardır.

Kısaca özetlersek; Sürücü adayları toplamda 4 yazılı ehliyet sınavı ve de 8 direksiyon sınavına katılabilir. Tüm bunların sonucunda başarısız olanlar her şeye sıfırdan başlamış gibi ister aynı sürücü kursunda ister farklı bir sürücü kursuna kayıt olup yeniden eğitim almak şartıyla tüm bu haklardan bir kez daha faydalanma şansına sahip olurlar.

Ehliyet Sınavlarına mazereti (hastalık, deprem, yakınlarıın durumu vs.) olanların hakları yanar mı?

Son yayınlanan Ehliyet Sınav Yönetmeliği’nde durum açık açık belirtilmiştir.

Şöyleki;

a) Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,

b) Yangın, deprem ve benzeri tabii afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmi bir makamdan alacakları belgeyi, kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

Maddelerin açıklamasına gelirsek yukarıda belirtilen mazereti olan sürücü adayı mazeretini gösteren resmi belgesiyle (belirtilen süreler içinde olmak şartıyla) sürücü kursuna götürüp teslim ederse bir defaya mahsus olmak üzere mazeretleri kabul edilir ve hakları yanmamış olur.